سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

پروفایل دامپزشکی های کشور

کلینیک:

دامپزشکان سبز

نام کلینیک

دامپزشکان سبز

مدیر کلینیک

حسین محمد ال منصور

کد پروانه: 0005050510031
پروانه کار: 14316
دامپزشکان: حسین محمد ال منصور
آدرس: البرز - کرج - عظیمیه بین میدان مهران و اسبی نرسیده به مهراد مال پلاک ١۶۴
کدپستی: 3155677476
تلفن: 02632568299
موبایل مدیریت: 09129418557
ساعات کاری


تجهیزات کلینیک


تصاویر کلینیک