سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

پروفایل دامپزشکی های کشور

کلینیک:

سیبا

نام کلینیک

سیبا

مدیر کلینیک

سینا فقیه زاده گرجی

کد پروانه: 0428031045704
پروانه کار: 15280
دامپزشکان: فریبا مختاری سینا فقیه زاده
آدرس: مازندران - بابلسر - بلوار پاسداران. پاسداران 33 ساختمان شبنم 9 واحد 14
کدپستی: 4741115559
تلفن: 01135288918
موبایل مدیریت: 09112147472
ساعات کاری


شنبه تا چهارشنبه تا
تجهیزات کلینیک


تصاویر کلینیک