سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

پروفایل دامپزشکی های کشور

کلینیک:

بیمارستان حیوانات خانگی گیلان

نام کلینیک

بیمارستان حیوانات خانگی گیلان

مدیر کلینیک

سید محمد مجتهدزاده

کد پروانه: 25260510037
پروانه کار: 10037
دامپزشکان: جاوید مجتهد زاده
آدرس: گیلان - رشت - گلسار انتهای خ ۸۹ سمت راست بیمارستان حیوانات خانگی گیلان
کدپستی: 4163753155
تلفن: 01332117272
موبایل مدیریت: 09111489952
ساعات کاری


تجهیزات کلینیک


تصاویر کلینیک